Gamification

‘Misschien werkt het beter als we er een spelletje van maken…’, ‘Zullen we de resultaten van onze medewerkers eens met een openbare ranking bijhouden…’, ‘Onze medewerkers zijn vast gemotiveerder als we ze belonen met badges waarmee ze hun vaardigheden kunnen laten zien…’

Is dat Gamification? Ja en nee. Er zijn tal van succesvolle en minder succesvolle voorbeelden te noemen waarbij Gamification vaak niet meer was dan wat ik hierboven schetste. In mijn opinie gaat het veel verder dan scores, ranglijsten en badges, vooral ook omdat de beste definitie van Gamification draait om ‘het toepassen van spelelementen in niet-spel contexten’.

In spellen, zowel on- als offline, vind je iets bijna magisch, iets wat zorgt dat de spelers het spel willen blijven spelen: een motivatie om het spel tot een goed einde te brengen (en te winnen). Juist daar zit de winst en de moeilijkheid. Hoe vind je die intrinsieke motivatie die spellen zo eigen is in processen en handelingen die op het eerste oog weinig te maken hebben met spellen spelen?

Bent u geïnteresseerd in Gamification? Dan kan Taalprofs.com u wellicht assisteren bij het vormgeven van spelelementen in leer- en werkprocessen. Taalprofs.com heeft vooral ervaring met processen in het leren van vreemde talen, maar ook daarbuiten is veel op soortgelijke manieren toe te passen.