Toegankelijkheid in je cursus in Moodle

Ooit gedacht dat je bij je cursusontwerp rekening moest houden met de toegankelijkheid van je lesmaterialen voor gebruikers die bijvoorbeeld zijn aangewezen op een schermlezer, voorleeshulp of brailleregel? Of die vanwege een andere visuele beperking moeite hebben de informatie op een scherm op de daarvoor bedoelde manier te verwerken? Het zijn niet meteen onderwerpen waarmee …